Råd till dig som är vuxen

Närstående vuxen och ungdom sitter på golvet och lutar sig mot en soffa. Ungdomen pratar och den vuxne lyssnar. Illustration.
Alla mår dåligt ibland. Att vara närstående till någon som mår dåligt kan vara svårt. Som vuxen är du en viktig person i barn och ungas liv, och det finns mycket du kan göra för att hjälpa och vara ett stöd. Här hittar du information och råd till dig som är förälder, närstående, pedagog, behandlare eller annan viktig vuxen.

För små och yngre barn

Information och råd till dig som är nybliven förälder, vårdnadshavare eller närstående till barn mellan 0–6 år.

Koncentrationssvårigheter, impulsivitet och adhd

Koncentrationssvårigheter hos barn är vanligt. Ditt stöd är viktigt, oavsett om barnet har en diagnos eller inte.

Flicka som går i skogen och håller i ett paraply. Det regnar men i fjärran kan hon se solen lysa. Illustration.

Oro och ångest

Att känna oro och ångest kan vara jobbigt för barnet och påverka hur hen fungerar i vardagen.

Självskadebeteende hos unga

Självskadebeteende kan bero på olika saker. Som vuxen är ditt stöd viktigt och det finns mycket du kan göra för att hjälpa barnet.

Mamma går med sitt barn i en park. Illustration.

När barn och unga mår dåligt

Oavsett om barnet känner sig stressad, nedstämd eller sover dåligt så finns det saker du kan göra för att hjälpa.

Tjej som sitter framför datorn och tänker på många olika saker. Illustration.

Stress hos barn och unga

Barn och unga kan behöva stöd och hjälp med att utveckla strategier för att hantera stress.

Två ungdomar som sitter med sina mobiler och upplever olika känslor och tankar. Illustration.

Känslor och tankar

Känslor är viktiga för vår utveckling och överlevnad. Vissa känslor kan vara svåra för unga att hantera och stå ut med.

Två tjejer sitter vid ett bord i ett klassrum och pluggar tillsammans. Illustration.

När barn och unga inte trivs i skolan

Alla barn har rätt att trivas i skolan, och få stöd och hjälp när något är jobbigt eller svårt.

En grupp ungdomar sitter vid ett  bord och fikar. Personen i mitten är frånvarande och deltar inte i gemenskapen. Illustration.

Nedstämdhet och depression

Närvaro och stöd är viktigt om ett barn känner sig nere. Ibland behövs hjälp av vården.

Ungdom kollar in i ett kylskåp och undrar vad hen ska äta. Illustration.

Vad behöver unga äta för att må bra?

Att unga äter sämre under vissa perioder är vanligt, men ibland kan relationen till mat bli ett problem.

Ensam pojke som sitter på golvet lutad mot en tegelvägg. Illustration.

Ensamhet hos barn och mobbning

Ofrivillig ensamhet hänger ofta ihop med psykisk ohälsa. Om mobbning sker på skolan har barnet rätt till hjälp.

Flicka sitter vid köksbord och läser. i bakgrunden står en förälder vid spisen och ett yngre barn sträcker sig efter en frukt på köksbänken. Illustration.

Problem i familjen

Bråk och problem i familjen kan bero på många olika saker, men barn har alltid rätt till att känna sig trygg hemma.

Kille med brunt hår som sover i sin säng. Illustration.

Problem med sömnen

Sömnproblem hos unga kan bero på olika saker och hänga ihop med psykisk ohälsa som till exempel stress.

Park där olika personer ägnar sig åt fysisk aktivitet. Illustration.

Hur mycket behöver unga röra på sig?

Regelbunden rörelse är viktigt för att barn och unga ska må bra både fysiskt och psykiskt.

Alkohol- och drogproblem

Alla droger skadar kroppen och kan leda till beroende Om du misstänker att barnet har problem är det viktigt att agera.

Ett gäng ungdomar sitter vid ett bord och äter frukost. Illustration.

Psykisk hälsa

En god hälsa är att må bra både fysiskt och psykiskt. Det finns mycket du kan göra för att främja barns psykiska hälsa.

Oro för vad som händer i omvärlden

Det som sker i vår omvärld väcker oro och rädsla hos många barn. Här hittar du information och råd kring hur du kan hjälpa.