När unga inte trivs i skolan

Skolan är en stor och viktig del av barns liv och vardag. Det är vanligt att barn och unga tycker att skolan är tråkig eller att uppgifter känns svåra, men skolan ska aldrig behöva vara något som får barn att må dåligt.

I skolan får barn och unga lära sig saker inför framtiden och öva på att samarbeta med andra. De får även möjligheten att upptäcka vad dem är extra intresserad av.

Att barn och unga mår dåligt i skolan kan bero på många olika saker. Det är aldrig ett barns fel om hen blir mobbad eller har svårt att hänga med i undervisningen. Alla har rätt till hjälp och stöd i skolan när det behövs.

Vanliga orsaker till att barn mår dåligt i skolan:

 • höga krav (prestationsångest, uppgifter, prov, resultat, betyg)
 • stress och oro
 • relationer och konflikter (vänner, kärlek, lärare)
 • ensamhet och mobbning (utanförskap, diskriminering)
 • social fobi eller ångest
 • koncentrationssvårigheter
 • diagnoser och funktionsvariationer
 • sömnproblem.

Barn har rätt till stöd i skolan

Om ett barn har svårt att hänga med i undervisningen eller utsätts för kränkningar under skoltid har hen rätt att få hjälp och stöd. Lärare, pedagoger och annan skolpersonal finns där för att hjälpa och ge stöd.  Ibland kan du som vuxen behöva hjälpa barn och unga att prata med sina lärare eller rektorn på skolan.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.