Att vara delaktig i vård och behandling som närstående

Som närstående är du ofta en naturlig del i patientens behandlingsprocess i vuxenpsykiatrin eller rättspsykiatrin. Patienten bestämmer själv om närstående ska vara delaktig i vård och behandling.

Om du är närstående till en patient som är inlagd på en psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vårdavdelning, har du rätt att få information om:

 • patientens sjukdom och behandlingsmöjligheter
 • kontaktvägar inom psykiatrin
 • barnombud, för närstående under 18 år
 • patient- och närståendeföreningar samt utbildningar.

Du har möjlighet att:

 • delta i vårdplaneringar, läkarsamtal och andra planerade möten
 • få råd och stöd från psykiatrin
 • få familj-/närståendestöd.

Om patienten inte ger sitt samtycke till kontakt med dig som närstående, kan vårdpersonalen inte ge dig information om personens sjukdom eller aktuell behandling. Du kan inte heller delta i vårdplanering, läkarsamtal och andra planerade möten.

Vårdplan och samordnad individuell vårdplan (SIP)

Det är viktigt att både patienten och du som närstående får information om vård och behandling. Både inom heldygns- och öppenvården gör vi en vårdplan med mål för patientens behandling och vad den ska innehålla.

Om kommunens socialtjänst är involverad kan vi göra en samordnad individuell vårdplan (SIP), men bara om patienten vill det.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.