Bidra till forskning genom att delta i en studie

Vi söker fortlöpande deltagare till de forskningsstudier som vi genomför för att utveckla och förbättra den psykiatriska vården. Här publicerar vi de studier som just nu söker deltagare.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?