Om Psykiatri Skåne

Psykiatri Skåne har ungefär 3 000 anställda och 140 mottagningar och avdelningar. Vi behandlar psykisk problematik som är så pass allvarlig att specialistkompetens krävs.

Verksamhetsidé

"Bra specialistpsykiatrisk vård är tillgänglig och säker. Den utförs av kunnig och engagerad personal. Patienterna och närstående känner sig trygga och delaktiga. Resultaten följs upp och leder till ständig förbättring."

Psykiatri Skåne består av sju verksamhetsområden:

 • Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) Regional heldygnsvård och specialmottagningar
 • Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) Regional öppenvård
 • Ungdomsmottagningar Skåne
 • VO Rättspsykiatri
 • VO vuxenpsykiatri Helsingborg
 • VO vuxenpsykiatri Kristianstad
 • VO vuxenpsykiatri Lund
 • VO vuxenpsykiatri Malmö Trelleborg

Organisation

Psykiatri Skåne ingår i sjukvårdsförvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Kontaktuppgifter till förvaltningsledningen (skane.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.