Om Psykiatri Skåne

Psykiatri Skåne har ungefär 3 000 anställda och 140 mottagningar och avdelningar. Vi behandlar psykisk ohälsa som är så pass allvarlig att specialistkompetens krävs.

Vi hade 2017 över 575 000 besök, varav nästan en femtedel var läkarbesök. Antalet unika patienter var över 56 000.

Vill du veta få en bättre inblick i vår verksamhet? I vårt kvalitetsbokslut kan du läsa om hur antalet besök är fördelade på våra olika verksamheter, hur vi arbetar med patientsäkerhetsfrågor och mycket mer.

Psykiatri Skånes kvalitetsbokslut 2017

Verksamhetsidé

"Bra specialistpsykiatrisk vård är tillgänglig och säker. Den utförs av kunnig och engagerad personal. Patienterna och närstående känner sig trygga och delaktiga. Resultaten följs upp och leder till ständig förbättring."

Psykiatri Skåne består av sju verksamhetsområden:

  • Barn- & ungdomspsykiatri (BUP) Regional heldygnsvård och specialmottagningar
  • Barn- & ungdomspsykiatri (BUP) Regional öppenvård
  • VO Rättspsykiatri
  • VO vuxenpsykiatri Helsingborg
  • VO vuxenpsykiatri Kristianstad
  • VO vuxenpsykiatri Lund
  • VO vuxenpsykiatri Malmö Trelleborg

Organisation

Psykiatri Skåne ingår i sjukvårdsförvaltningen Skånevård Sund, som är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

I Skånevård Sund ingår också primärvården i västra Skåne, sjukhusen i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg, Centrum för primärvårdsforskning och flyktinghälsan i Skåne. Organisatoriskt är förvaltningen indelad i tre divisioner; Division Specialiserad närsjukvård och kirurgi, Division Primärvård och Division Psykiatri.

Inom förvaltningen arbetar cirka 7400 personer inom flera olika yrken, till exempel sjuksköterskor, läkare, barnmorskor, sjukgymnaster, kuratorer och psykologer.

Kontaktuppgifter till förvaltningsledningen

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter