Om Psykiatri Skåne

Psykiatri Skåne har ungefär 3 000 anställda och 140 mottagningar och avdelningar. Vi behandlar psykisk ohälsa som är så pass allvarlig att specialistkompetens krävs.

Vi hade 2018 nästan 550 000 besök och genomförde fler än 14 000 avslutade behandlingar. Antalet unika patienter var över 57 000.

Vill du få en bättre inblick i vår verksamhet? I vårt kvalitetsbokslut kan du läsa om hur antalet besök är fördelade på våra olika verksamheter, hur vi arbetar med patientsäkerhetsfrågor, miljö och mycket mer.

Psykiatri Skånes kvalitetsbokslut 2018

Verksamhetsidé

"Bra specialistpsykiatrisk vård är tillgänglig och säker. Den utförs av kunnig och engagerad personal. Patienterna och närstående känner sig trygga och delaktiga. Resultaten följs upp och leder till ständig förbättring."

Psykiatri Skåne består av sju verksamhetsområden:

  • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Regional heldygnsvård och specialmottagningar
  • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Regional öppenvård
  • VO Rättspsykiatri
  • VO vuxenpsykiatri Helsingborg
  • VO vuxenpsykiatri Kristianstad
  • VO vuxenpsykiatri Lund
  • VO vuxenpsykiatri Malmö Trelleborg

Organisation

Psykiatri Skåne ingår i sjukvårdsförvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Kontaktuppgifter till förvaltningsledningen (skane.se)

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter