Filmade föreläsningar

Här hittar du flera filmade föreläsningar riktade till både barn, unga och närstående. De kan hjälpa dig att förstå olika psykiska besvär på djupet och ge dig tips på hur du eller ditt barn kan må bättre.

Sömnsvårigheter hos barn

Föreläsning om sömn och vad du som närstående kan göra för att barnet ska sova bättre.

Stress hos barn och unga

Föreläsning om stress och vad du och dina närstående kan göra för att hantera stressiga perioder.

Oro hos barn och unga

Föreläsning om hur du som närstående kan förstå och hjälpa ett oroligt barn.

Bråk och konflikter i familjen

Föreläsning om hur du som närstående kan hantera konflikter hemma och i familjen.

Levnadsvanor och psykisk hälsa

Föreläsning om levnadsvanors betydelse för din psykiska hälsa, och råd för att må bättre.

Koncentrationssvårigheter, impulskontroll och adhd

Föreläsning för dig och dina närstående om hur du kan må och fungera bättre i vardagen.