Bidrag och gåvor till forskning

Vi arbetar med viktig forskning inom psykiatrin, och du kan vara med och stödja utvecklingen genom gåvor och donationer.

Du kan ge ett generellt forskningsbidrag där vi använder ditt bidrag på bästa sätt där det behövs inom forskningen. Du kan även ge en donation till ett specifikt verksamhetsområde eller forskning som du vill stödja. 

Skänk pengar

Psykiatri Skånes bankgiro: 377-8438. 

Ange inom vilket område du vill att pengarna ska användas till, samt märk inbetalningen "gåva".

Hur används din gåva?

Vi kommer att se till att gåvan används på bästa sätt, enligt antagna riktlinjer. Ingen gåva är för liten, och du kan med ditt bidrag hjälpa till att rädda liv.

Du som stöder forskningen vid Psykiatri Skåne får en redogörelse för vilka forskningsprojekt som fått pengar under året.

Folksjukdomar inom psykiatrin

Inom psykiatrin finns flera av de stora folksjukdomarna, där depressionssjukdomar inklusive bipolär sjukdom är de som drabbar flest personer. Ångest, schizofreni, tvångssyndrom, ätstörningar, självskadebeteende och ADHD är exempel på andra tillstånd som många i befolkningen insjuknar i.

Forskning inom barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri och rättspsykiatri sker inom allt från cellbiologi och laboratorieforskning till patientnära klinisk forskning med en stor bredd.

Vi bedriver forskning runt förebyggande åtgärder från barnets tidiga levnad, studier på psykoterapi, nya medicinska och psykologiska behandlingsmetoder, livsstils- och hälsofaktorer, självmordsförebyggande arbete för att nämna några områden.

 

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.