Psykiatri för vuxna

Här kan du läsa om vilken hjälp du och dina närstående kan få. Du hittar också information om hur du söker specialiserad psykiatrisk vård.
Två person står vid havet och håller om varandra.

Vad kan jag få hjälp med i vuxenpsykiatrin?

Vi vänder oss till dig som är över 18 år och behöver specialiserad psykiatrisk vård.

Egen vårdbegäran

Med en egen vårdbegäran kan du själv söka vård hos en mottagning.

Två personer som håller handen.

LARO - rehabilitering vid opioidberoende

Om du har ett beroende kan du få läkemedelsassisterad rehabilitering hos oss.

Att vara delaktig som närstående

För dig som är närstående till en person i vuxenpsykiatrin eller rättspsykiatrin.

Stöd till unga med alkohol- eller andra drogproblem

Maria Skåne erbjuder stöd och behandling för personer upp till 25 år som har problem med alkohol eller andra droger.

Rättspsykiatri

Vi arbetar för att du ska ha ett fungerande liv i samhället efter din vård hos oss.