Delta i studie: Kognitiv beteendeterapi för problem med ångest hos barn och unga

Ångest är ett vanligt problem hos barn. En av de behandlingar som har bäst stöd inom forskning är kognitiv beteendeterapi (KBT). Tidigare forskningsstudier har visat att KBT fungerar bra i flera olika former, till exempel på en mottagning eller via internet. Inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne vill vi undersöka hur vi på bästa sätt kan ge KBT till barn som har problem med ångest. Vi gör detta genom en studie, där vi jämför hur vi bäst lägger upp vården för barn som har problem med ångest.

Vad krävs för att få delta?

För att kunna delta i studien behöver barnet vara mellan 8 och 17 år och uppfylla kriterier för någon av diagnoserna socialt ångestsyndrom, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, agorafobi, separationsångest eller specifik fobi. För att kunna veta om diagnoskriterier är uppfyllda får barnet och vårdnadshavarna delta i en bedömning på vår forskningsmottagning.

Vad innebär det att tacka ja?

Deltagare i studien kommer att lottas till att prova olika former av KBT för barn och unga med ångest. Varje behandlingsomgång är 12 veckor. Behandlingen kommer att ges via internet eller på vår mottagning under som mest två omgångar. Både vid KBT via internet och på en mottagning ingår stöd av en behandlare.

Både barnet och vårdnadshavarna kommer att före, under och efter behandling fylla i frågeformulär och delta i intervjuer.

Deltagare får räkna med att lägga 2-4 timmar varje vecka under pågående behandling.

Vill du veta mer?

Fullständig information om studien finns i dessa PDF-dokument:

Information till deltagare i forskningsstudien 8-14 år

Information till deltagare i forskningsstudien 15-17 år

Information till vårdnadshavare för deltagare i forskningsstudien

Om du vill veta mer eller är intresserad av att delta i studien är du välkommen att ringa till vår studietelefon 072-462 05 71.

Kontaktpersoner för studien är Elin Olsson, elin.olsson@skane.se, och Per Andrén, per.andren@med.lu.se.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.