Trygg och säker vård

Läs om vilka rättigheter du har som patient och hur vi arbetar för en trygg och säker vård. Du hittar också information om vilket stöd du och dina närstående kan få från föreningar och kommuner.

Regler och rättigheter

Här hittar du information om regler, rättigheter och avgifter inom psykiatrin.

Ett kors med gröna, orangea, vita och röda rutor med siffror. Illustration.

Patientsäkerhet, etik och erfaret stöd

Vi vill erbjuda dig som patient en individuellt anpassad och etiskt genomtänkt vård.

Två personer som håller varandras händer.

Patientföreningar

I Skåne finns flera föreningar för patienter och närstående där du träffar andra i liknande situationer.

Två personer sitter vid ett bord och en av dem skriver på ett papper..

Hur kan du bli delaktig?

Det finns olika sätt att engagera sig i vården.

Peer support - en kamratstödjare i vården

I Psykiatri Skåne finns stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning.

Kommunens stöd vid psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa och deras närstående kan även få stöd från sin kommun. Läs mer om vad som gäller i din kommun.

Gamingprojektet

Upplever du att dataspelandet är ett problem i vardagen och att det är svårt att sluta? För dig som bor i Malmö finns hjälp att få.