När barn och unga mår dåligt

Alla mår dåligt ibland och det är normalt att barn och unga mår sämre under vissa perioder i livet. Att vara närstående till någon som mår dåligt psykiskt kan vara svårt. Det kan också vara svårt att veta vad du kan och ska göra för att hjälpa. Att du finns där, lyssnar och bekräftar kan räcka långt, men ibland behövs hjälp av vården.

Oavsett om barnet till exempel känner sig stressad, nedstämd eller sover dåligt så finns det flera saker du som närstående kan göra för att det ska bli bättre. 

Hur vet jag att någon mår psykiskt dåligt? 

Psykisk ohälsa kan vara olika saker och visa sig på många olika sätt. Som förälder eller närstående är det bra att vara uppmärksam på beteendeförändringar hos barnet och tecken på sämre mående.

Tecken på psykisk ohälsa hos unga:

 • ökad ilska och irritation
 • oro, ångest och nedstämdhet
 • förändrad aptit
 • koncentrationssvårigheter
 • ökad trötthet och mindre energi
 • problem med sömnen
 • magont, huvudvärk eller illamående
 • att barnet isolerar sig från vänner och/eller vuxna
 • minskat intresse för saker barnet brukar gilla.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.