Nationell högspecialiserad vård inom psykiatrin

Psykiatrin i Region Skåne har fått i uppdrag att erbjuda nationell högspecialiserad vård. Det innebär att vi tar emot patienter från hela Sverige som behöver mer hjälp än vad de kan få i regionen där de bor. Vi hjälper dig som behöver vård vid könsdysfori, svårbehandlat självskadebeteende och svårbehandlade ätstörningar.

Nationell högspecialiserad vård erbjuds av ett begränsat antal vårdgivare i Sverige. Anledningen till att begränsa hur många det är som erbjuder nationell högspecialiserad vård är för att vara säker på att vården lever upp till särskilda krav på kompetens, tillgänglighet och patientsäkerhet. Forskning är också en viktig del av vården.

De som erbjuder nationell högspecialiserad vård tar emot patienter från hela landet. Målet är att de som behöver högspecialiserad vård ska ha tillgång till det oavsett var man bor. 

Vilka tillstånd har vi fått?

Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämmer vilken vård som ska vara högspecialiserad på nationell nivå. Psykiatrin i Region Skåne har fått tillstånd att erbjuda nationell högspecialiserad vård för svårbehandlat självskadebeteende och svårbehandlade ätstörningar. Vi har även fått i uppdrag att samarbeta med Region Östergötland som har ansvaret att ge nationell högspecialiserad vård vid könsdysfori. 

Uppdraget inom svårbehandlat självskadebeteende startade i januari 2023. Uppdraget inom svårbehandlade ätstörningar startade i december 2023. Uppdraget inom vård vid könsdysfori startade i januari 2024.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.