Vårdval LARO

Våra LARO-mottagningar erbjuder dig som är beroende av opioider (till exempel heroin) en läkemedelsassisterad behandling med läkemedel som består av narkotika.

Behandlingen bygger på frivillighet. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

Opioider är ett samlingsnamn för droger och läkemedel som påverkar hjärnan på ett morfinliknande sätt. Alla opioider är beroendeframkallande.

De delas in i tre undergrupper:

  • opiater (opiumalkaloider): morfin, oxykodon, kodein, heroin, opium
  • semisyntetiska opioider: buprenorfin, hydromorfon
  • helsyntetiska opioider: ketobemidon, petidin, metadon, tramadol

LARO-behandlingen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

Du som bor i Skåne kan själv välja var du vill få din LARO-behandling. Du väljer mellan flera godkända mottagningar som har skrivit avtal med Region Skåne. De finns i Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona, Trelleborg, Kristianstad och Ystad.

Följande mottagningar drivs i Region Skånes egen regi:

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Bokgatan Malmö

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Hasselgatan Malmö

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Helsingborg

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Kristianstad

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Lund

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Matris Malmö

Vuxenpsykiatrimottagning LARO Trelleborg

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter