Vuxenpsykiatriavdelning 3B allmänpsykiatri Kristianstad

Telefon- och besökstider

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, skötare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjukhuspräst. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter