Första linjen

Våra Första linjen-mottagningar erbjuder hjälp i ett tidigt skede vid lindrigare psykisk ohälsa hos barn och unga mellan 6 till och med 17 år.

Du som är ung, och du som är förälder till någon ung som mår psykiskt dåligt, kan vända dig till oss vid symtom som:

  • Ängslan och oro
  • Separationsproblem
  • Nedstämdhet
  • Problem kring mat, sömn eller stress
  • Beteende- och uppförandeproblem
  • Kriser
  • Familjeproblematik

Så söker du vård hos oss

Telefonrådgivningen En väg in är din första kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne (BUP). Vi ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid till våra Första linjen-mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP.

Hit kan du som är under 18 år med psykisk ohälsa vända dig för råd och stöd. Även du som är förälder, skolpersonal eller annan närstående och oroar dig för någon som mår psykiskt dåligt kan ringa oss.

En väg in når du på telefonnummer 020-51 20 20 vardagar klockan 8.00-16.30. Du kan även kontakta En väg in genom att skicka en egen vårdbegäran..

Första linjen-mottagningar i Skåne

Du som redan har en kontakt med en Första linjen-mottagning eller har fått en kallelse, kan kontakta mottagningen direkt. Du hittar kontaktuppgifter på respektive mottagningssida:

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Helsingborg

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Hässleholm

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Kristianstad

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Lund

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Malmö

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Simrishamn

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Trelleborg

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Ystad

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter