Första linjen

Våra Första linjen-mottagningar vänder sig till dig som är mellan 6 och 18 år och dig som är förälder till ett barn med psykisk ohälsa. Vi erbjuder hjälp i ett tidigt skede.

Telefonrådgivning (En väg in) 020-51 20 20

En väg in är vår telefonrådgivning för barn och unga 0–18 år med psykisk ohälsa i Skåne. Du kan ringa oss om du är barn, ungdom, vårdnadshavare, skolpersonal eller liknande.

Vi ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid till våra Första linjen-mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP. Du kan ringa till 020-51 20 20 på vardagar mellan klockan 08:00 - 16:30 eller skicka en egenremiss.

Här finns våra Första linjen-mottagningar i Skåne:

Vi arbetar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Du som är ung, och du som är förälder till någon ung som mår psykiskt dåligt, kan vända dig till oss vid symptom som:

  • Ängslan och oro
  • Separationsproblem
  • Nedstämdhet
  • Problem kring mat, sömn eller stress
  • Beteende- och uppförandeproblem
  • Kriser
  • Familjeproblematik

Du kan även kontakta oss när du inte vet vad problemen beror på och behöver hjälp att hitta rätt vård.

Vi inleder alltid med att träffa och samtala med dig som mår dåligt. Utifrån detta första samtal gör vi gemensamt en överenskommelse om hur vi går vidare med din vård. 

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter