En väg in - telefonrådgivning om psykisk hälsa

Om du är under 18 år, eller oroar dig för någon som är det, kan du kontakta oss för att få råd och vägledning. Du kan ringa direkt eller söka vård digitalt, då ringer vi upp dig senare. Öppet varje helgfri vardag klockan 8-16.30.

Telefonnummer: 020-51 20 20

Sök vård digitalt hos Bup

Under samtalet får du berätta om hur du mår och varför du tagit kontakt, du bestämmer själv hur mycket du vill berätta. Ibland räcker det med att få råd och stöd under samtalet. Ibland kommer ni fram till att du kan få bättre hjälp av någon annan, till exempel hos elevhälsan eller en ungdomsmottagning.

Om du behöver mer än telefonrådgivning

Om ni kommer fram till att du behöver träffa en behandlare får du komma till en mottagning. Ibland bokar vi en tid under samtalet, ibland blir du uppringd senare eller får ett brev hem med en bokad tid. Du kan få vänta några veckor på första besöket, om det inte är akut.

Första besöket på bup

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?