Att vara delaktig i vård och behandling som närstående

Som närstående är du ofta en naturlig del i patientens behandlingsprocess i vuxenpsykiatrin eller rättspsykiatrin. Patienten bestämmer själv om närstående ska vara delaktig i vård och behandling.

Om du är närstående till en patient som är inlagd på en psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vårdavdelning, har du rätt att få information om:

  • patientens sjukdom och behandlingsmöjligheter
  • kontaktvägar inom psykiatrin
  • barnombud, för närstående under 18 år
  • patient- och närståendeföreningar samt utbildningar.

Du har möjlighet att:

  • delta i vårdplaneringar, läkarsamtal och andra planerade möten
  • få råd och stöd från psykiatrin
  • få familj-/närståendestöd.

Om patienten inte ger sitt samtycke till kontakt med dig som närstående, kan vårdpersonalen inte ge dig information om personens sjukdom eller aktuell behandling. Du kan inte heller delta i vårdplanering, läkarsamtal och andra planerade möten.

Vårdplan och samordnad individuell vårdplan (SIP)

Det är viktigt att både patienten och du som närstående får information om vård och behandling. Både inom heldygns- och öppenvården gör vi en vårdplan med mål för patientens behandling och vad den ska innehålla.

Om kommunens socialtjänst är involverad kan vi göra en samordnad individuell vårdplan (SIP), men bara om patienten vill det.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter