Peer support - en kamratstödjare i vården

Patienter inom psykiatrin i Skåne kan få extra stöd med hjälp av en peer supporter – en stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och återhämtning.

Om peer support 

En peer supporter är en medarbetare inom hälso- och sjukvården med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och återhämtning. Peer supportern erbjuder stöd och vägledning utifrån sina egna upplevelser och fungerar som ett bollplank i patientens återhämtningsresa.

Peer support är ett samarbete mellan Region Skåne och NSPH Skåne och finns till som ett komplement till övrig vård och behandling.

Så går det till

Du och peer supportern träffas och samtalar om det du vill få hjälp med. Mötena kan till exempel äga rum på en vårdavdelning, öppenvårdsmottagning eller annan plats som passar er. Ofta är videosamtal en smidig lösning när det inte går att träffas fysiskt.

Om du har en funktionsnedsättning eller annat som gör att det är svårt att delta i ett digitalt möte kan ni istället träffas under så kallade walk-and-talks. Då träffas du och peer supportern utomhus och tar en promenad, vilket kan vara mer avslappnande än att träffas på en mottagning eller digitalt.

Det här kan du få hjälp med

I samtalen med peer supportern får du stöttning utifrån dina egna behov och det du vill få hjälp med.

Du kan till exempel få hjälp med att identifiera dina styrkor och med att hitta en mer positiv och realistisk självbild. Du kan även få hjälp med att skilja på diagnos och personlighet och stöttning i att acceptera din diagnos. Målet är att ni tillsammans ska upptäcka och utforska en väg framåt mot ett för dig meningsfullt liv. 

Relationen mellan dig och peer supportern bygger på jämlikhet, tillit och respekt. Även om du och peer supportern delar liknande erfarenheter av att leva med samma diagnos, är det inte peer supporterns uppgift att tala om för dig vad du ska göra för att leva ett bra liv som passar just för dig. Du är själv expert på dina egna erfarenheter och hur du upplever ditt liv och din diagnos.

Kontakta din mottagning eller avdelning

Skulle du vilja få stöttning av en peer supporter? Ta då kontakt med personalen på din mottagning eller vårdavdelning. Tillgången på peer support ser olika ut på olika håll i Skåne, och de kan berätta hur tillgången ser ut där du befinner dig.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter