Vuxenpsykiatrimottagning psykos ACT Malmö

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Malmö Rörsjöparken.

Hitta på plats

Vi finns på våningsplan 2.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du som har en psykossjukdom eller svår bipolär sjukdom, om du samtidigt har svårigheter på grund av en funktionsnedsättning, missbruk eller hemlöshet. Hos oss får du både sociala insatser och psykiatrisk behandling.

Vi arbetar enligt metoden Assertive Community Treatment (ACT), vilket innebär aktivt uppsökande behandling och rehabilitering i hemmiljö eller ute i samhället.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Du som söker vård för lättare psykisk ohälsa vänder dig i första hand till din närmaste vårdcentral. När du är där kan läkaren remittera dig vidare till psykiatrisk specialistvård, om ni bedömer att det behövs.

Du kommer oftast hit genom att exempelvis din vårdkontakt eller socialtjänsten, ringer oss och bokar in ett presentationsmöte. Du kan också kontakta oss själv. Efter mötet bestämmer vi om du bör få vård hos oss. Kontakta oss om du vill veta mer om hur du ska göra för att söka vård hos oss.

Ditt besök hos oss

Vi träffar dig oftast hemma hos dig eller i annan vardagsmiljö, men besök på mottagningen förekommer också.

Just nu får du inte ta med någon till ditt besök hos oss. Det är för att minska smittspridningen av coronaviruset. Din närstående kan istället vara med via röst- eller videosamtal på din telefon. Ibland kan vi göra undantag från besöksförbudet, till exempel för en person som måste följa med som stöd.

Besöksförbud i vården (1177.se)

Behöver du en tolk? Meddela oss i så fall i god tid före ditt besök, så bokar vi en tolk åt dig.

Under

Det varierar hur besöken ser ut och hur länge de varar. Så långt som möjligt anpassas det utifrån dina egna önskemål och behov, och syftar till att du ska återhämta dig.

Vi som jobbar här

Hos oss arbetar läkare, specialistsjuksköterska, peer support, skötare, psykolog, arbetsterapeut, socionom och medicinsk sekreterare. Du kan även komma att träffa annan personal, till exempel servicepersonal.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?