I väntan på lokaler i Helsingborg finns mottagningen på södra sjukhusområdet i Ängelholm.

Vuxenpsykiatrimottagning Kvarnstensgatan Helsingborg

Hitta hit

Om du ska besöka södra sjukhusområdet åker du till busshållplatsen Ängelholm Södra Sjukhuset. Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns i parkeringshus och som markparkering.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du som får socialt stöd från din hemkommun och som även behöver psykiatrisk specialistvård för känslomässiga sjukdomar, svåra ångesttillstånd, neuropsykiatriska diagnoser och personlighetsstörningar.

Vi erbjuder psykiatrisk behandling med fokus på återhämtning och rehabilitering både individuellt och i grupp. Du får en fast vårdkontakt, och stöd och behandling av ett team bestående av flera olika yrkesgrupper (enligt modellen FACT, flexibel assertive community treatment, som grundar sig i att tillgodose ditt behov av integrerade psykiatriska och sociala insatser).

Mottagningen samverkar med kommunernas socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra samarbetspartners.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Du kommer till oss via remiss från läkare inom specialistpsykiatrin, eller via din samordnare på kommunen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter