Vuxenpsykiatriavdelning för opioidberoende Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till busshållplatserna Södervärn eller Tandvårdshögskolan. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången).
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Vuxenpsykiatriavdelning för opioidberoende Malmö erbjuder heldygnsvård för patienter med opioidberoendediagnos inom hela Region Skåne.

Verksamheten ska erbjuda heldygnsvård vid:
•avgiftning/abstinensbehandling
•insättning och upptrappning av metadon eller buprenorfin vid start av LARO-behandling i det fall det bedöms medicinskt indicerat
•konvertering mellan metadon och buprenorfin
•vid behov av serumkoncentrationsbestämningar över dygnet
•vid återfall i narkotikamissbruk då öppenvårdsbehandling bedöms utgöra alltför stor medicinsk risk och man önskar inneliggande abstinensbehandling antingen för att patienten ska kunna återgå i öppenvård alternativt inför behandlingshemsvistelse eller drogfritt boende
•perioder av sidomissbruk som behöver brytas och vårdplan förstärkas då patienten utan heldygnsvård skulle, i enlighet med gällande föreskrift, tvingas att avsluta behandling och spärrtid gälla för återgång i behandling
•gravida kvinnor

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa kurator, läkare, sjuksköterska, skötare och specialistsjuksköterska. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter