Vuxenpsykiatriavdelning 86 Malmö

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Malmö Triangeln.

Hitta på plats

Vi finns på våningsplan 6.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Till oss kommer du som behöver psykiatrisk specialistvård. Du kommer till oss efter utredning eller undersökning på en psykiatrisk mottagning, oftast en psykiatrisk akutmottagning.

Du som har tillgång till brukarstyrd inläggning, en vårdform vid allvarligt självskadebeteende eller självmordstankar, kan lägga in dig själv på avdelningen genom att kontakta oss.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Just nu får du inte besöka någon som får vård hos oss. Det är för att minska smittspridningen av coronaviruset. Ibland kan vi göra undantag, till exempel för en symtomfri stödperson.

Kontakta oss för att få veta hur du som närstående kan vara delaktig i vården trots besöksförbudet. Till exempel går det bra att vara med i röst- eller videosamtal på din telefon. 

Besöksförbud i vården (1177.se)

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa läkare, sjuksköterska, skötare, specialistsjuksköterska, kurator och sjukgymnast. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?