Vuxenpsykiatriavdelning 84 Malmö

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Malmö Triangeln.

Hitta på plats

Vi finns på våningsplan 4.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Till oss kommer du som behöver psykiatrisk specialistvård. Du kommer till oss efter utredning eller undersökning på en psykiatrisk mottagning, oftast en psykiatrisk akutmottagning.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Just nu får du inte besöka någon som får vård hos oss. Det är för att minska smittspridningen av coronaviruset. Ibland kan vi göra undantag, till exempel för en symtomfri stödperson.

Kontakta oss för att få veta hur du som närstående kan vara delaktig i vården trots besöksförbudet. Till exempel går det bra att vara med i röst- eller videosamtal på din telefon. 

Besöksförbud i vården (1177.se)

En dag på avdelningen

Kl. 08:00 Frukost
Kl. 08:40 Morgonsträck
Kl. 12:00 Lunch
Kl.14:00 Eftermiddagskaffe/te
Kl. 17:00 Middag
Kl. 20:00 Kvällskaffe/te

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa läkare, sjuksköterska, skötare, specialistsjuksköterska, sjukgymnast och kurator. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?