Vuxenpsykiatriavdelning 8 beroende Lund

Hitta hit

Du kan åka stadsbuss 3 (mot Nöbbelöv) eller regionbuss 123 (mot Kävlinge) till hållplats Lund Baravägen.
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Till avdelningen kommer du som har behov av psykiatrisk specialistvård främst i samband med abstinensbehandling vid missbruk av alkohol och narkotika.
I beroendeverksamheten ingår även en Beroendemottagning inkl. dagsjukvård, mottagning Maria Mellersta samt en enhet för läkemedelsassisterad behandling vid opioidmissbruk (LARO).

På avdelningen kan vi erbjuda dig som har en svår beroendeproblematik hjälp med abstinensbehandling inneliggande under en begränsad period. Du kommer till oss via akutmottagningen eller genom att vända dig till beroendemottagningens rådgivning, telefon 046 -178930. Även s.k. planerade inläggningar, där det finns en färdig planering med social myndigheter, är välkomna att vända sig till ovanstående telefonnummer.

I akuta lägen ska du alltid vända dig till en psykiatrisk akutmottagning.

För besökare och anhöriga

På avdelningen tillåts inga besök av anhöriga eller närstående.

Det är inte tillåtet att fotografera och filma inne på avdelningen.

Mobiltelefoner och datorer får bara användas på patientrummet.

Ta inte med blommor och undvik starka dofter av hänsyn till personer som är allergiska.

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, skötare och kurator. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter