Vuxenpsykiatriavdelning 58 brukarstyrda inläggningar Helsingborg

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om dig som har tillgång till vårdformen brukarstyrd inläggning på grund av till exempel ett allvarligt självskadebeteende eller självmordstankar.

Du lägger in dig själv på avdelningen genom att kontakta oss. Du får vård hos oss i upp till tre dagar och kan lägga in dig själv upp till tre gånger i månaden.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Just nu får du inte besöka någon som får vård hos oss. Det är för att minska smittspridningen av coronaviruset. Ibland kan vi göra undantag, till exempel för en symtomfri stödperson.

Kontakta oss för att få veta hur du som närstående kan vara delaktig i vården trots besöksförbudet. Till exempel går det bra att vara med i röst- eller videosamtal på din telefon. 

Besöksförbud i vården (1177.se)

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?