I och med covid-19 får du inte följa med eller besöka någon som får vård hos oss. Undantag kan göras för en symtomfri person som följer med som stöd.

Vuxenpsykiatriavdelning 58 brukarstyrda inläggningar Helsingborg

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om dig som har tillgång till vårdformen brukarstyrd inläggning på grund av till exempel ett allvarligt självskadebeteende eller självmordstankar.

Du lägger in dig själv på avdelningen genom att kontakta oss. Du får vård hos oss i upp till tre dagar och kan lägga in dig själv upp till tre gånger i månaden.

E-tjänster

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter