Vuxenpsykiatriavdelning 54 äldrepsykiatri Helsingborg

Hitta hit

Flera bussar stannar vid Helsingborgs lasarett, hållplatserna: Helsingborg Lasarettet, Helsingborg Lasarettet huvudentré eller Helsingborg Lasarettet N. Bussinformation och tidtabeller finns på skanetrafiken.se.
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Till avdelningen kommer du som har behov av psykiatrisk specialistvård och är 67 år eller äldre.

Vi inriktar oss på att möta dig som till exempel har komplicerade psykiatriska symtom i samband med demenssjukdom.

För besökare och anhöriga

Du får lov att ta emot besök av anhöriga och närstående mellan klockan 13.30–17.15 och 18.15–20.30.

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, skötare, kurator och arbetsterapeut. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.