I och med covid-19 får du inte följa med eller besöka någon som får vård hos oss. Undantag kan göras för en symtomfri person som följer med som stöd.

Rättspsykiatriavdelning 11 Hässleholm

Hitta hit

Du kan åka stadsbuss 2 (mot Röinge) eller stadsbuss 3 (mot Stoby) till hållplats Sjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Till avdelningen kommer du som behöver specialiserad psykiatrisk vård. Du kommer till oss när du väntar på en dom eller när du har blivit dömd.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Ring oss på avdelningen för att boka en tid som passar för ditt besök. Besöket varar vanligtvis en timme. Du träffar din närstående i ett besöksrum som ligger utanför avdelningen.

Ibland kan vi ta beslut om att personal ska närvara under ditt besök. Vi i personalen har även rätt att neka besökare.

Viktigt att veta inför ditt besök:

  • När du kommer hit ska du kunna legitimera dig, så ta med giltig legitimation
  • Innan du går in på ditt besök får du lämna ifrån dig och låsa in dina personliga tillhörigheter
  • För att fotografera eller filma behöver du ett särskilt tillstånd
  • Det är förbjudet att ta in glas- och metallföremål, andra vassa föremål, tändare och tändstickor
  • Du får heller inte ta in mat eller öppnade förpackningar

Ring gärna oss på avdelningen om du har frågor kring rutiner vid besök.

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, skötare, kurator, psykolog och arbetsterapeut. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter