Barn- och ungdomspsykiatriavdelning

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Malmö Mobilia. Här stannar bussarna 7, 8, 34 och 54.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Till oss kommer du som är under 18 år och har behov av psykiatrisk specialistvård. Under din tid hos oss är du tillsammans med dina föräldrar/vårdnadshavare som ska vara närvarande under inläggningstiden.

Hos oss får du stöd och behandling vid ätstörningar, depression, mani, posttraumatiska tillstånd och störningar inom autismspektrat.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Just nu får bara en närstående läggas in tillsammans med barnet som får vård hos oss. Det är för att minska spridningen av coronaviruset. Det är viktigt att du som läggs in inte har några symtom som kan vara covid-19.

Besöksförbud i vården (1177.se)

Vi som jobbar här

Hos oss kan du träffa läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, skötare, kurator, psykolog och familjebehandlare. Du kan även träffa andra yrkesgrupper, till exempel servicemedarbetare och administrativ personal.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?