Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri Malmö

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Malmö Mobilia. Här stannar bussarna 7, 8, 34 och 54.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om dig som är under 18 år och som akut behöver psykiatrisk vård under en eller flera dagar. Du kommer till oss efter att ha varit i kontakt med bups akutmottagning eller annan mottagning inom bup.

Hos oss får du en trygg plats där du, tillsammans med din familj, kan bygga upp dina krafter på nytt och få en mer stabil situation.

Du som har tillgång till brukarstyrd inläggning, en vårdform vid allvarligt självskadebeteende eller självmordstankar, kan lägga in dig själv på avdelningen genom att kontakta oss.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Just nu får bara en närstående läggas in tillsammans med barnet som får vård hos oss. Det är för att minska spridningen av coronaviruset. Det är viktigt att du som läggs in inte har några symtom som kan vara covid-19.

Besöksförbud i vården (1177.se)

En dag på avdelningen

Hos oss kan du få heldygnsvård under en kortare tid för att ditt mående ska bli stabilt. Behovet av vård är individuellt och antalet dagar som du är hos oss varierar från person till person.

Dina föräldrar eller en annan vuxen är en viktig del av din vård och de finns med dig på avdelningen. När du är hos oss har du samtal med omvårdnadspersonal, läkare, kurator och psykolog.

Varje dag får du en primärkontakt. Primärkontakten är ett speciellt stöd för dig och dina anhöriga på avdelningen. Tillsammans med primärkontakten gör ni en omvårdnadsplan och deltar i samtal för bedömning. Kontaktpersonen kan också hjälpa er med strategier och verktyg för att hantera svåra situationer.

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa familjebehandlare, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, skötare, specialistsjuksköterska. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?