Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri Malmö

Hitta hit

Visa på karta

Telefon- och besökstider

Till avdelningen kommer du som är barn och ungdom upp till 18 år och som är i behov av akut psykiatrisk bedömning eller inläggning. Hit vänder du dig i en akut situation då din ordinarie barn- och ungdomspsykiatriska mottagning har stängt. Vi har jourverksamhet på kvällar, nätter och helger.

Akutavdelningen består dels av öppenvård där vi tar emot dig med akuta problem under jourtid, dels av heldygnsvård där vi vårdar dig som inneliggande patient. Vi är en regional verksamhet som välkomnar patienter från hela Skåne.

Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa familjebehandlare, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, skötare, specialistsjuksköterska. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.