Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri Malmö

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Malmö Mobilia. Här stannar bussarna 7, 8, 34 och 54.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om dig som är under 18 år och som akut behöver psykiatrisk vård under en eller flera dagar. Du kommer till oss efter att ha varit i kontakt med bups akutmottagning eller annan mottagning inom bup.

Hos oss får du en trygg plats där du, tillsammans med din familj, kan bygga upp dina krafter på nytt och få en mer stabil situation.

Du som har tillgång till brukarstyrd inläggning, en vårdform vid allvarligt självskadebeteende eller självmordstankar, kan lägga in dig själv på avdelningen genom att kontakta oss.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Just nu får bara en närstående läggas in tillsammans med barnet som får vård hos oss. Det är för att minska spridningen av coronaviruset. Det är viktigt att du som läggs in inte har några symtom som kan vara covid-19.

Det generella besöksförbudet i vården upphör och säkra besök återinförs (1177.se)

En dag på avdelningen

Hos oss kan du få heldygnsvård under en kortare tid för att ditt mående ska bli stabilt. Behovet av vård är individuellt och antalet dagar som du är hos oss varierar från person till person.

Dina föräldrar eller en annan vuxen är en viktig del av din vård och de finns med dig på avdelningen. När du är hos oss har du samtal med omvårdnadspersonal, läkare, kurator och psykolog.

Varje dag får du en primärkontakt. Primärkontakten är ett speciellt stöd för dig och dina anhöriga på avdelningen. Tillsammans med primärkontakten gör ni en omvårdnadsplan och deltar i samtal för bedömning. Kontaktpersonen kan också hjälpa er med strategier och verktyg för att hantera svåra situationer.

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa familjebehandlare, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, skötare, specialistsjuksköterska. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter