ST-tjänstgöring

Vi erbjuder ST-utbildning inom vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Du kan även välja rättspsykiatri som grenspecialitet och beroendemedicin eller äldrepsykiatri som tilläggsspecialiteter.

Vi har cirka 100 ST-läkare inom barn- och vuxenpsykiatrin i Skåne och vill gärna rekrytera fler engagerade kollegor.

Psykiatrin i Skåne ingår i förvaltningen Psykiatri och Habilitering och erbjuder invånarna i Skåne specialiserad vård inom vuxenpsykiatri, rättspsykiatri, beroendevård och barn- och ungdomspsykiatri. Vi erbjuder specialiserad akutsjukvård dygnet runt och planerad vård i olika former.

Vi har ett etablerat samarbete med Lunds universitet och högskolorna i Skåne. Vi utbildar läkarkandidater från Lunds universitet i Lund, Malmö och Helsingborg under termin elva.

Hos oss finns många stimulerande arbetsuppgifter för dig som vill arbeta med människor i alla åldersgrupper. Du får möjlighet att behandla både akuta och mer långvariga tillstånd.

Arbetsmarknaden är mycket god och du kommer att känna dig behövd, eftersom det behövs fler specialistläkare inom psykiatrin.

Så här ansöker du

När en ST-tjänst finns att söka annonserar vi om den på sidan Lediga jobb.

Lediga jobb

Forskning under din ST-tjänstgöring

Det finns möjlighet att forska under din ST-tid. Hos oss arbetar ett stort antal aktiva forskare, docenter och professorer. Du därmed tillgång till kompetent handledning i det vetenskapliga arbetet under ST- tiden.

Vi har åtskilliga väletablerade forskningsgrupper och flera större fonder knutna till psykiatrin, där man kan söka forskningsmedel.

Dessutom finns Psykiatriforskning Skåne, ett samarbete mellan Psykiatri Skåne, universitet och högskolor, som arbetar för att främja och förbättra den verksamhetsnära forskningen. Vi vill ge dagens patienter vård av hög kvalitet och att utveckla sjukvården för morgondagens patienter.

Utbildning och kompetensutveckling

Förutom patientsäkerhet och evidensbaserad vård prioriterar vi vårt ansvar att utbilda ST-läkare. Vi satsar på en ständigt förbättrad undervisningsmiljö, där du som ST-läkare är en aktiv del i arbetet för att skapa bästa möjliga villkor för specialistutbildningen.

För detta ändamål har vi ett METIS-kansli för södra sjukvårdsregionen, som utvecklar kurser för ST-läkare enligt ett speciellt koncept.

Metis-kurser

Vi erbjuder även en kurs i Ledarskap och Kommunikation (LEKO). Utbildningen motsvarar delmålen 13-20 enligt 2008 års ST- ordning, och målen inom område A och delvis inom område B enligt 2015 års ST-ordning.

Mer om LEKO

För att kunna delta i utbildningsaktiviteter som krävs för att uppfylla målen, så avsätter verksamheten det nödvändiga antalet dagar.

Ledarskaps-ST

Ledarskaps-ST är ett koncernövergripande program i ledarskap och management för ST-läkare anställda av Region Skåne. Programmet riktar sig till ST-läkare som vill utvidga och fördjupa sin utbildning inom ledarskap och management. Programmet passar dig som är intresserad av framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter