Filmade föreläsningar

Här hittar du våra filmade föreläsningar om hur du kan må bättre, förstå och hantera olika problem som kan uppstå i familjen, skolan eller i vardagen.

Sömnsvårigheter hos barn

Föreläsning om sömn och vad du som närstående kan göra för att barnet ska sova bättre.

Stress hos barn och unga

Föreläsning om stress och vad du och dina närstående kan göra för att hantera stressiga perioder.

Oro hos barn och unga

Föreläsning om hur du som närstående kan förstå och hjälpa ett oroligt barn.

Bråk och konflikter i familjen

Föreläsning om hur du som närstående kan hantera konflikter hemma och i familjen.

Levnadsvanor och psykisk hälsa hos barn och unga

Föreläsning om levnadsvanors betydelse för barn och ungas psykiska hälsa.

Koncentrationssvårigheter, impulskontroll och adhd

Föreläsning för dig och dina närstående om hur du kan må och fungera bättre i vardagen.