Vuxenpsykiatri

Hos oss kan du får vård för exempelvis svårare depressioner, kraftig ångest och oro, tvångstankar och problem med ätstörningar. Vi vänder oss även till dig som är äldre, över 67 år, och har psykiatriska symtom i samband med demenssjukdom.

Du kan få vård för olika beroendesjukdomar, bipolär sjukdom, kognitiva funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD, psykotiska upplevelser och frågeställningar kring könsidentitet.

Även du som är döv, hörselskadad eller teckenspråksberoende kan få psykiatrisk vård, speciellt framtagen för dina behov.

Vi har flera specialinriktade vårdmottagningar, avdelningar och mobila team som riktar sig till vuxna i hela Skåne, och till viss del även vuxna i Blekinge, Halland eller Småland.

Beroende och missbruk

Vi har vård och behandling för dig som har en psykisk sjukdom och samtidigt missbrukar alkohol, läkemedel eller narkotika. Du kan till exempel få hjälp med abstinensbehandling.

Våra LARO-mottagningar erbjuder läkemedelsassisterad rehabilitering för dig som är beroende av opioider, som till exempel heroin.

Det finns vård att få för dig som är beroende av spel om pengar, och även för dig som dricker så pass mycket alkohol att du riskerar att hamna i ett missbruk.

Mariamottagningarna finns specifikt för dig som är under 25 år, och dina närstående, för stöd och behandling för ditt missbruk eller beroende.

Självskadebeteende

Om du skadar dig själv, eller har ett självdestruktivt beteende som du vill förändra, så kan du få hjälp hos oss. Vår mottagning för självskadebeteende ligger i Malmö och finns för dig som bor i Skåne och är 14 år och äldre.

Just nu pågår en forskningsstudie med så kallade brukarstyrda inläggningar där självskadepatienter på försök ges möjlighet att själva bestämma när de ska läggas in på en vårdavdelning.

Könsidentitet

Du som har funderingar kring din könsidentitet kan söka dig till vår mottagning för könsidentitetsfrågor i Lund. Vi finns för dig som är 16 år och äldre och bor i Skåne, Blekinge, Halland eller Småland.

Ätstörning

Vi specialiserar oss på att möta dig som har problem med ätstörningar, är 18 år eller äldre och bor i Skåne. Du kommer till någon av våra avdelningar i Malmö eller Lund via en remiss från vårdcentral eller annan läkare.

Så söker du psykiatrisk vård

Vid akut livshotande tillstånd ska du ringa 112 eller ta dig till närmaste psykiatriska akutmottagning. I Skåne finns flera psykiatriska akutmottagningar för vuxna som är öppna dygnet runt.

Du som söker vård för lättare psykisk ohälsa ska i första hand kontakta din vårdcentral. Vid behov skickar vårdcentralen en remiss till vår specialistvård.

Egenremiss

Du kan även skicka in en så kallad egenremiss (en remiss som du skriver själv) till någon av Psykiatri Skånes vuxenpsykiatrimottagningar. Det gör du via våra mottagningars e-tjänster eller genom att ringa till mottagningarna. Det är dock mottagningen som avgör vilken vård du behöver, och på vilken nivå.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.