Första besöket på bup

När du träffar oss första gången på barn- och ungdomspsykiatrin får du berätta om hur det känns och vilka problem som du upplever. Det är så vi kan ta reda på vilken hjälp som du behöver.

I de flesta fall är det bra om dina föräldrar eller en annan vuxen närstående är med. Om du har tagit kontakt med oss själv och vill komma ensam är du välkommen att göra det. Det är viktigt att du känner dig trygg när du pratar med oss.

Träffas oftast via telefon eller digitalt

På grund av covid-19 träffas vi oftast första gången på distans via video eller telefon. Tillsammans med dig bestämmer vi vad som fungerar bäst. Samtalet tar ungefär en till två timmar.

Om du kommer till mottagningen anmäler du dig i receptionen, eller via självincheckningsautomaten. När det är din tur möter din behandlare dig i väntrummet och tillsammans går ni till ett samtalsrum.

Du får berätta om hur du mår

Vi börjar oftast samtalet med att du får berätta om varför du har sökt hjälp. Du bestämmer själv hur mycket du vill berätta. Om en förälder eller annan närstående är med kan hen också hjälpa till. Under samtalet kommer behandlaren att ställa en del frågor till dig. Det är för att vi ska få reda på det vi behöver för att kunna hjälpa dig.

Om du har dina föräldrar eller annan närstående med dig brukar vi ofta dela upp oss så att du och behandlaren får prata själva en stund. Det är viktigt att vi får din egen bild av hur du mår.

Vad händer sen?

Innan mötet är slut kommer vi berätta vad vi tror att du behöver för att må bättre. Vi bestämmer tillsammans om vi ska träffas igen och vad som ska hända då.

Om vi tror att det är bup som är rätt för dig gör vi tillsammans upp en plan för vilken hjälp som du kommer att få av oss, en så kallad vårdplan.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?