Föreläsning om oro hos barn

Hur kan vi förstå vad oro är och hur oro fungerar? Vad kan föräldrar göra för att hjälpa ett oroligt barn?

I dessa föreläsningar behandlar Anna Hall Sillén, psykolog, och Fianne Petersen, kurator, ämnet oro hos barn.

Föreläsningarna riktar sig framför allt till dig som är förälder med barn från sex år till tidiga tonår. Titta gärna tillsammans med ditt barn.

Oro är en del av den normala utvecklingen som de flesta barn upplever men ibland kan oro bli ett problem när det väcks i situationer som inte kräver det och kan då bli ett hinder i livet. Med hjälp av dessa filmer kan du få mer kunskap om vad oro är, hur det kan yttra sig och få redskap att hjälpa ditt barn.

Föreläsningen är uppdelad i två delar och den första handlar om vad oro är för något och hur det fungerar. Den andra delen handlar om vad du kan göra för att hjälpa ditt oroliga barn.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?