Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Vi vänder oss till dig som är under 18 år, och även till dig som är förälder till barn eller ungdomar under 18 år. Vi bedömer, behandlar och förebygger psykisk ohälsa.

Kriser och problem är en naturlig del av livet som man oftast tar på sig att hantera själv, inom familjen, eller i den närmaste omgivningen som skolan.

Vi på BUP kan behövas för dig och din familj när svårigheterna blir omöjliga att hantera. Det kan till exempel röra sig om nedstämdhet, förvirringstillstånd, överaktivitet, koncentrationssvårigheter, kris i familjen eller relationsproblem mellan barn och föräldrar.

Telefonrådgivning (En väg in) 020-51 20 20

En väg in är vår telefonrådgivning för barn och unga med psykisk ohälsa i Skåne. Du kan ringa oss om du är barn, ungdom, vårdnadshavare, skolpersonal eller liknande.

Vår kvalificerade personal svarar och kommer överens om nästa steg, ger rådgivning och bokar vid behov en tid på en Första linjen-mottagning eller en Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisar till annan vårdgivare. Du kan ringa telefonnumret 020-51 20 20 på vardagar klockan 08:00–16:30 eller skicka en egenremiss.

Första linjen-mottagningar

Våra Första linjen-mottagningar finns för barn och unga mellan 6 och 18 år. Vi finns för att göra det enklare för dig som mår psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede. Vi inleder med att träffa och samtala med dig, eller med dig och din familj. Utifrån detta första samtal gör vi gemensamt en överenskommelse om vad som är nästa steg.

Läs mer om våra Första linjen-mottagningar

Din lokala mottagning

Har du redan kontakt med BUP hör du av dig till din lokala BUP-mottagning eller Första linjen-mottagning.

Hitta din lokala mottagning

BUP akutavdelning i Malmö –  040-33 17 11

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning är regionövergripande och finns i Malmö. Till akutavdelningen vänder du dig när din lokala BUP-mottagning har stängt.

Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri Malmö

Specialteam

Vi har även regionövergripande specialteam som arbetar med spädbarn, ätstörningar, neuropsykiatri och krigs- och tortyrskadade (TKT).

Mer information, råd och stöd på 1177

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Du som är barn, ungdom eller närstående kan få rådgivning, hjälp och stöd i olika situationer. På 1177.se hittar du information om olika diagnoser och behandlingar. Här kan du även söka efter din närmaste BUP-mottagning. Du kan även ringa 1177 direkt för råd och stöd.

Råd, hjälp och stöd för barn och unga i Skåne

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.