När barn och unga inte trivs i skolan

Skolan är en stor del av ungas liv och vardag. Det är vanligt att barn och unga tycker att skolan är tråkig eller att uppgifter är svåra, men skolan ska aldrig behöva vara något som får barn och unga att må dåligt.

Alla barn har rätt till att trivas i skolan. I skolan får barn och unga lära sig saker inför framtiden och öva på att samarbeta med andra. Barnet får även möjligheten att upptäcka vad hen är extra intresserad av.

Att barn och unga mår dåligt i skolan kan bero på många olika saker. Det är aldrig barnets fel om hen blir mobbad eller har svårt för att hänga med i undervisningen. Alla har rätt att få hjälp och stöd i skolan när det behövs.

Vanliga orsaker till att unga mår dåligt i skolan:

 • höga krav (prestationsångest, uppgifter, prov, resultat, betyg)
 • stress och oro
 • relationer och konflikter (vänner, kärlek, lärare)
 • ensamhet och mobbning (utanförskap, diskriminering)
 • social fobi eller ångest
 • koncentrationssvårigheter
 • diagnoser och funktionsvariationer
 • sömnproblem.

Barn har rätt till stöd i skolan

Om barnet har svårt att hänga med i undervisningen eller utsätts för kränkningar under skoltid har hen rätt att få hjälp och stöd. Lärare, pedagoger och annan skolpersonal finns där för att hjälpa och ge stöd.  Ibland kan du behöva hjälpa barnet med att prata med sina lärare eller rektorn på skolan.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter