Barn som anhöriga i psykiatrin

Denna sida vänder sig till dig som är barn eller tonåring och har en förälder med psykisk ohälsa eller en förälder med missbruksproblem. Här finns även information till dig som är förälder och har kontakt med psykiatrin i Skåne.

Fråga efter barnombudet

Inom alla verksamheter i Region Skånes vuxenpsykiatri finns så kallade barnombud. Barnombuden känner till vilka möjligheter till stöd som finns för barn och föräldrar – både inom kommunen och inom andra delar av hälso- och sjukvården.

Fråga din behandlare eller kontakta mottagningen som du tillhör om du vill ha kontakt med ett barnombud.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?