Digital utbildning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

För dig med intellektuell funktionsnedsättning som vill lära dig att förstå din funktionsnedsättning. Du får tips och råd för att underlätta din vardag.

Denna utbildning är den del av din behandling hos oss på vuxenhabiliteringen. Då får du en behandlare som vägleder dig genom programmet digitalt på nätet. Det är ett alternativ till att gå en utbildning på plats tillsammans med andra. För dig som tycker att det passar bättre att ta in informationen själv när du vill. Men du ska genomföra avsnitten inom en viss period. Du kan välja mellan att läsa eller lyssna.

Du behöver logga in via 1177.se. Kontakta din fasta vårdkontakt vid frågor om denna digitala utbildning.

Instruktion för hur du hittar dina utbildningar på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Stöd och behandling på nätet, så fungerar det

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?