SKED - Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Universitetssjukhuset i Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som har frågor, funderingar och vill veta mer om dyslexi och dyskalkyli. Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi eller dyskalkyli.

Dyslexi innebär att du har svårt att lära dig att läsa, skriva och stava. Dyskalkyli innebär att du har svårigheter med att räkna och att snabbt kunna uppfatta siffror som beskriver tid, mängd eller mått.

Vi samarbetar med familjer och skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik för elever med dyslexi och dyskalkyli.

Vårt upptagningsområde är hela Skåne och vi arbetar med elever i grundskola och gymnasium.

Vi har genomgått en hbtq-utbildning i RFSL:s regi och arbetar med frågor kring likabehandling och bemötande.

E-tjänster

Så söker du till oss

Du är välkommen att höra av dig och använda oss som ett bollplank. Frågorna kan handla om dyslexi och dyskalkyli i stort. Vi tar emot telefonsamtal från vårdnadshavare, elever och personal inom skolan. Även om du inte har varit på en utredning eller fått en diagnos kan du ringa oss och boka en telefontid. 

Vill du att vi träffas i ett rådgivningsmöte där vi går djupare in på din studiesituation ska du ha genomgått en utredning och fått diagnosen dyslexi eller dyskalkyli för att vi ska kunna ge råd utifrån rätt diagnos.

Anmälan till rådgivning om dyslexi hos Skånes kompetenscentrum för dyslexi och dyskalkyli

Anmälan till rådgivning om dyskalkyli hos Skånes kompetenscentrum för dyslexi och dyskalkyli

Ditt besök hos oss

Rådgivning

Du som elev träffar oss tillsammans med personal från skolan och din vårdnadshavare för att diskutera hur vi kan förbättra din studiesituation. En viktig del i rådgivningen är att ni ska få en gemensam utgångspunkt av vad dyslexi och dyskalkyli är och vad det innebär för just dig. 

Vi pratar om vad utredningen kommit fram till, vad som är svårt för dig som elev men också vad du har för styrkor. Du kan få pedagogiskt stöd och närstående kan få rådgivande samtal. Vi kan även ge handledning till skolans personal. För att underlätta det dagliga skolarbetet kan du komma till oss för att diskutera hur du använder digitala lärverktyg tillsammans med vårdnadshavare och skolpersonal.

Vi kan också ge råd kring studiestrategier vid användning av digitala lärverktyg. Du kan också träffa oss själv för att prata om de tankar och de frågor just du har.

Vilket stöd du kan få om du har dyslexi

 

Smarta tips om att skriva för dig med dyslexi

 

Vilket stöd du kan få om du har dyskalkyli

 

Smarta tips om att räkna för dig med dyskalkyli

 

Föreläsning och utbildningsuppdrag

Är du vårdnadshavare, jobbar inom skolan eller på annat sätt har kontakt med elever som har dyslexi och dyskalkyli ? Då är du välkommen till våra föreläsningar. Vi har löpande utbildningsaktiviteter för skolpersonal, vårdnadshavare och andra målgrupper. En del föreläsningar håller vi själva och en del hålls av aktuella forskare och andra yrkesverksamma inom området.

Vill du ha löpande information om vilka föreläsningar vi anordnar går det bra att prenumerera på SKEDs nyhetsbrev.  
Prenumerera på nyhetsbrevet 

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar till skolor och andra verksamheter efter era behov. Vi har möjlighet att utföra utbildningar antingen digitalt eller ute på er arbetsplats. Hör av dig för att diskutera upplägg och kostnadsförslag. Är ni intresserade av att vi håller flera föreläsningar eller att vi också deltar i uppföljande diskussioner på er verksamhet sätter vi ihop ett passande föreläsningspaket.

Enstaka utredningar

SKED utför varje år ett litet antal dyslexi- och dyskalkyliutredningar med psykolog och logoped. SKEDs utredningar är inte en del av Region Skånes remissgång. Därför tar vi ut en avgift från skolan för att genomföra en utredning. Hör av dig för aktuell information. 

Vill du ringa oss och har en hörselnedsättning, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem? Då kan du använda alternativ telefoni. 
Hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)
Information om tjänsterna texttelefoni.sebildtelefoni.net och teletal.se

Du kan lämna synpunkter på vården på flera sätt. Till exempel via våra e-tjänster eller telefon. På 1177.se kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter och vilket stöd du kan få.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.