SKED - Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli

Hitta hit

Stadsbuss 3 mot Nöbbelöv stannar vid hållplats Sofiavägen. Fler stadsbussar och regionbussar stannar vid hållplats Universitetssjukhuset i Lund. Därifrån är det bara en kort promenad.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som har frågor, funderingar och vill veta mer om dyslexi.
Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi.

Under 2018 kommer vi också starta upp verksamheten kring att även vara ett kompetenscentrum för elever med dyskalkyli.

Vi samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik för elever med dyslexi.

Vårt upptagningsområde är hela Skåne och vi arbetar med elever i grundskola och gymnasium.

E-tjänster

Så söker du till oss

Rådgivning dyslexi

Elev, familj och skola träffas tillsammans med oss för att diskutera studiesituationen och vad som skulle kunna bli bättre. Elever kan få pedagogiskt stöd och anhöriga kan få rådgivande samtal. Vi kan delta vid möten i skolan och ge handledning och konsultation till skolans personal.

Eleven kan tillsammans med vårdnadshavare och specialpedagog eller lärare komma till oss för att diskutera och prova digitala lärverktyg som kan underlätta det dagliga skolarbetet.

Anmälan till rådgivning - dyslexi

Innan rådgivning på SKED ska eleven genomgått utredning och fått diagnos dyslexi. Har du frågor kring detta kan du alltid höra av dig till oss för en diskussion per telefon.

Föreläsning och utbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om dyslexi, andra läs- och skrivsvårigheter eller dyskalkyli är du välkommen till våra föreläsningar. Vi har löpande olika utbildningsaktiviteter för skolpersonal, föräldrar och andra målgrupper. En del föreläsningar håller vi själva och en del föreläsningar hålls av aktuella forskare och andra yrkesverksamma inom området.

Vi har även möjlighet att komma ut till din verksamhet för att hålla en föreläsning anpassad efter era behov. Hör i så fall av dig för att diskutera upplägg och för kostnadsförslag.

Dyslexiutredning i undantagsfall

Det innebär att vi gör en komplett dyslexiutredning, till exempel om det saknas en samlad teamkompetens på skolan. För detta tar vi ut en avgift.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.