SKED - Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Universitetssjukhuset i Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som har frågor, funderingar och vill veta mer om dyslexi och dyskalkyli. Du kan vara elev, anhörig eller personal som jobbar med elever med dyslexi eller dyskalkyli.

Vi samarbetar med familjer och skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik för elever med dyslexi och dyskalkyli.

Vårt upptagningsområde är hela Skåne och vi arbetar med elever i grundskola och gymnasium.

Vi har genomgått en hbtq-utbildning i RFSL:s regi och arbetar med frågor kring likabehandling och bemötande.

E-tjänster

Så söker du till oss

Rådgivning

Du som elev träffar oss tillsammans med personal från skolan och din vårdnadshavare för att diskutera hur vi kan förbättra din studiesituation. En viktig del i rådgivningen är att ni ska få en gemensam utgångspunkt av vad dyslexi och dyskalkyli är och vad det innebär för just dig. 

Vi pratar om vad utredningen kommit fram till, vad som är svårt för dig som elev men också vad du har för styrkor. Du kan få pedagogiskt stöd och närstående kan få rådgivande samtal. Vi kan även ge handledning till skolans personal. För att underlätta det dagliga skolarbetet kan du komma till oss för att diskutera och prova digitala lärverktyg tillsammans med vårdnadshavare och skolpersonal.

Vi kan också ge råd kring studiestrategier vid användning av digitala lärverktyg. Du kan också träffa oss själv för att prata om de tankar och de frågor just du har.

Anmälan till rådgivning - dyslexi

Anmälan till rådgivning - dyskalkyli

Innan du kan komma på rådgivning till oss ska du ha genomgått utredning och fått diagnosen dyslexi eller dyskalkyli. Även om du inte har varit på en utredning kan du alltid höra av dig till oss på telefon. 

Vilket stöd du kan få om du har dyslexi

 

Föreläsning och utbildningsuppdrag

Är du vårdnadshavare, jobbar inom skolan eller på annat sätt har kontakt med elever som har dyslexi och dyskalkyli ? Då är du välkommen till våra föreläsningar. Vi har löpande utbildningsaktiviteter för skolpersonal, vårdnadshavare och andra målgrupper. En del föreläsningar håller vi själva och en del hålls av aktuella forskare och andra yrkesverksamma inom området.

Vill du ha löpande information om vilka föreläsningar vi anordnar går det bra att prenumerera på SKED:s nyhetsbrev.  
Prenumerera på nyhetsbrevet  

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar till skolor och andra verksamheter efter era behov. Vi har möjlighet att utföra utbildningar antingen digitalt eller ute på er arbetsplats. Hör av dig för att diskutera upplägg och kostnadsförslag. Är ni intresserade av att vi håller flera föreläsningar eller att vi också deltar i uppföljande diskussioner på er verksamhet sätter vi ihop ett passande föreläsningspaket.

Enstaka utredningar

SKED utför varje år ett litet antal dyslexi- och dyskalkyliutredningar med psykolog och logoped. SKED:s utredningar är inte en del av Region Skånes remissgång. Därför tar vi ut en avgift från skolan för att genomföra en utredning. Hör av dig för aktuell information. 

Om du behöver alternativ telefoni

Om du vill ringa oss och har en hörselskada, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem så finns det alternativ telefoni som du kan använda. Kontakta den mottagning som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning om du behöver hjälp.

Hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)

Tjänsterna texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter