Nätverk dyslexi och språkstörning Skåne - NDSS

Vi arbetar för att förbättra den pedagogiska situationen för elever med dyslexi och språkstörning i Skåne.

På nätverksträffarna ökar vi vår kompetens genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte utifrån pedagogiska frågeställningar. Sen sprider deltagarna kunskapen vidare till kollegor i kommunen.

Nätverket drivs genom ett samarbete mellan Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli (SKED) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). SKED ansvarar för frågor som rör dyslexi och SPSM ansvarar för språkstörning.

Kontaktpersonerna i nätverket träffas två gånger om året och leds av referensgruppen som tillsammans med terminens värdar ansvarar för träffens innehåll.

Kontaktpersonernas arbete

Deltagarna i nätverket kallas kontaktpersoner. Kontaktpersonerna består av en till två pedagoger från Skånes alla kommuner eller stadsdelsförvaltningar. De representerar sin kommun i nätverket. Kontaktpersonernas uppgifter är att:

 • ta emot information och förmedla vidare till kollegor i kommunen
 • delta i nätverksträffar och och turas om att vara terminsvärd
 • vara aktiva i kontaktpersonsträffarna
 • påverka arbetet i den egna kommunen så att elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter tidigt uppmärksammas och får ett professionellt stöd.

Referensgruppens arbete

För att det stora nätverket ska fungera effektivt finns en mindre referensgrupp som planerar verksamheten i nätverket. Referensgruppen har som uppgift att:

 • samverka med universitet och lärosäten
 • sprida kunskap om aktuell forskning inom dyslexi och språkstörning.
 • bevaka och delta i internationella eller nationella kongresser och konferenser.
 • initiera fortbildningsdagar inom dyslexiområdet och förbereda kontaktpersonsträffar.

Kontakta Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli (SKED) om du har frågor eller vill gå med i Nätverk dyslexi och språkstörning Skåne (NDSS)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.