Psykolognätverk dyslexi och dyskalkyli

Vi arbetar att för öka kunskapen om hur psykologer kan stötta elever med dyslexi och dyskalkyli.

På nätverksträffarna utbyter vi erfarenheter och sprider kunskap. Nätverket består av psykologer som arbetar inom kommun eller skola i Skåne.

Nätverksträffarna är för medlemmar i psykolognätverket och sker oftast en till två gånger per år. 

Nätverkets syfte

  • sprida, samla och samordna information och kunskap om dyslexi och dyskalkyli, som kan vara relevant för psykologer
  • vara ett forum dit man kan vända sig för frågor
  • informera om utbildningar, forskning och nyheter

Kontakta Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli om du har frågor eller vill gå med i Psykolognätverk dyslexi och dyskalkyli

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.