Logopednätverket diagnosrelaterad arbetsgrupp -DRAG

Vi arbetar för att öka kunskapen om hur logopeder kan stötta elever med dyslexi och diskuterar olika arbetsrutiner.

På nätverksträffarna samordnar vi och sprider kunskap och diskuterar arbetet kring arbetsrutiner och diagnosticerande.

Nätverket består av logopeder i Skåne som arbetar med dyslexi. SKED fyller en samordnande men inte beslutsfattande funktion. 

Nätverkets syfte

  • Samla, sprida och samordna information och kunskap om till exempel utbildningar och forskning.
  • Vara ett forum för samverkan.
  • Skapa en ökad samstämmighet kring arbetsrutiner för logopeder som arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Detta skapar förutsättningar för att familjer i Skåne får god och likvärdig vård.

Vi kommunicerar via mejl och ses en gång per termin. 

Kontakta Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli om du har frågor eller vill gå med i Diagnosrelaterad arbetsgrupp (DRAG)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.