Nätverk dyskalkyli Skåne

Vi arbetar för att förbättra den pedagogiska situationen för elever med dyskalkyli och för att öka kunskapen mellan olika yrkesgrupper.

På nätverksträffarna knyter vi kontakter och delar erfarenheter. Vi bjuder även in externa föreläsare för att få ytterligare kunskap och kompetens inom dyskalkyliområdet.  

Nätverket består av pedagoger, logopeder och psykologer från Region Skåne, SPSM, Dyslexiförbundet, högskolor och universitet samt olika kommuner i Skåne. Det skapar en god möjlighet för samarbete mellan våra olika yrkeskategorier.

Vi samlas en gång per termin och träffarna innehåller ofta föreläsningar och gruppdiskussioner utifrån olika frågeställningar.

Referensgruppens arbete

En mindre referensgrupp planerar verksamheten med hjälp av representanter från nätverket.

Kontakta Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli (SKED) om du har frågor eller vill gå med i Nätverk dyskalkyli skåne

 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter