Hörselenheten vuxna Helsingborg

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Knutpunkten.

Hitta på plats

Vi finns på våningsplan 2.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har nedsatt hörsel, tinnitus eller en kombination av dessa.

Dina behov av råd, stöd, behandling och träning ska vara mer omfattande än vad som kan erbjudas vid besök hos auktoriserade audionommottagningar.

Till oss kommer du om du är i behov av rehabilitering med insatser stöd och behandling från flera kompetenser.

Utöver audionom kan du till exempel behöva träffa hörselpedagog eller specialpedagog och kurator eller psykolog.

Tillsammans med dig kommer vi fram till vad dina behov är och gör en plan. Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att få stöd eller behandling hos oss behöver du ha fått en remiss till oss från en annan vårdgivare, till exempel en öron-, näsa-, halsmottagning eller auktoriserad audionommottagning.

Har du varit hos oss tidigare behöver du ingen remiss. Då kan du ta kontakt med oss direkt.

Om du har tinnitus krävs att du är utredd av en öronläkare det senaste året.

Om du behöver alternativ telefoni

Om du vill ringa oss och har en hörselskada, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem så finns det alternativ telefoni som du kan använda. Kontakta den mottagning som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning om du behöver hjälp.

Hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)

Tjänsterna texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se

Ditt besök hos oss

När du kommer till oss gör vi en rehabiliteringsplanering. Det innebär att vi tillsammans kartlägger vilka behov du har, prioriterar vad som är viktigast för dig att förändra och sätter upp mål. Utifrån målen planerar vi sedan vad som ska ske för att dessa ska uppnås.

Du kan till exempel få behandling, rådgivning, utprovning av hjälpmedel och samtal kring hur du kan hantera din hörselsituation. Det kan ske individuellt eller i grupp. Det stöd och de behandlingar du får av oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.

Behov av tolk

Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk när det behövs.

Förhinder

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid om du har fått förhinder till en bokad tid. Om du har fyllt 18 år får du betala en avgift på 300 kronor om du avbokar senare än 24 timmar före din inbokade tid eller om du inte kommer till ditt avgiftsfria besök.

Ta med dig legitimation.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter