Beställa tolk

Av oss beställer du teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd. Gör din beställning så tidigt som möjligt, helst 14 dagar före. Tolktjänsten kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Ändrade kontaktmöjligheter 25 maj

Fredagen den 25 maj klockan 12-16 är telefon och bildtelefon obemannade. Du kan avboka tolk genom att spela in ett meddelande. Du kan också boka eller avboka tolk via sms 0730-120164, fax 044-194750 eller via våra e-tjänster.

Nu kan du få teckenspråkstolkning från talad engelska till svenskt teckenspråk

Från 1 maj kommer vi att erbjuda tolkning mellan talad engelska och svenskt teckenspråk. Erbjudandet är ett försök som kommer att pågå fram till 30 april 2019. Sedan utvärderar vi om detta är en tjänst som Tolkcentralen kan och ska erbjuda teckenspråksanvändare i Skåne.

För att du ska få rätt tolk när du beställer är det viktigt att du skriver "från engelskt tal till svenskt teckenspråk" i din beställning.

Film på teckenspråk om teckenspråkstolkning från talad engelska till svenskt teckenspråk

Beställ tolk med våra e-tjänster

Vi vill gärna att du använder någon av våra e-tjänster. Om ni fyller i de fält som efterfrågas får vi all information vi behöver för att utföra vårt tolkuppdrag till dig på bästa sätt. Men det går även att beställa tolk via text- och bildtelefon, telefon samt SMS. För att boka tolk på dessa sätt se rubrik Kontakt.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du beställa och av- eller omboka tolk. Du kan också ställa frågor. Du kan även få sms- eller e-postpåminnelse på din tolkbeställning. För att logga in måste du vara folkbokförd i Sverige, ha svenskt BankID eller ett svenskt mobilnummer.

Beställ tolk via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som är registrerad som tolkanvändare hos Tolkcentralen i Region Skåne, kan också boka tolk via vårt bokningsprogram. Du loggar in på tjänsten med BankID.

Beställ tolk via Tolkcentralens bokningssystem

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter