Beställa tolk

Av oss beställer du teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd. Gör din beställning så tidigt som möjligt, helst 14 dagar före. Tolktjänsten kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Nytt tolkbokningsprogram 

Under året kommer vi att börja använda BokaTolk.  De flesta tolkcentraler använder sig av det programmet när de bokar tolk. Inför införandet ser vi över på vilka sätt du kan beställa tolk hos oss. Det innebär att vi kommer minska antalet sätt hur tolk kan bokas. Anledningen är att beställningarna ska bli tydligare och kommunikationen säkrare. Vi kommer meddela i god tid innan vi går över till det nya programmet. Du hittar även information på vår sida på Facebook. 

Distanstolkning som tolkmetod

Vi utför tolkuppdrag på distans då det är möjligt och passar. Distanstolkning har sina fördelar och nackdelar beroende på situation. Distanstolkning kan passa bra när bara två eller tre personer är inblandade. Det kan handla om tandläkaruppdrag, läkarbesök, medarbetarsamtal med mera.

Vissa uppdrag har vi provat att utföra på distans under pandemin som vi nu kan välja att utföra på plats. Tolkuppdrag med många personer är bättre att utföra på plats, till exempel arbetsplatsmöten eller andra möten där alla sitter i samma rum, middagar med släkt och vänner och fritidsaktiviteter. Du kan alltid gå in på tolkcentralens tolkbokningsprogram och se vilken tolk som kommer och om tolken är på distans eller på plats.  

Beställ tolk med våra e-tjänster

Vi vill gärna att du använder någon av våra e-tjänster. Om ni fyller i de fält som efterfrågas får vi all information vi behöver för att utföra vårt tolkuppdrag till dig på bästa sätt. Men det går även att beställa tolk via text- och bildtelefon, telefon samt SMS. För att boka tolk på dessa sätt se under rubrik Kontakt.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du beställa och av- eller omboka tolk. Du kan också ställa frågor. Du kan även få sms- eller e-postpåminnelse på din tolkbeställning. För att logga in måste du vara folkbokförd i Sverige, ha svenskt BankID eller ett svenskt mobilnummer.

Så här beställer du tolk på 1177.se, film- och textversion

Logga in och beställ tolk via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som är registrerad som tolkanvändare hos Tolkcentralen i Region Skåne, kan också boka tolk via vårt bokningsprogram. Du loggar in på tjänsten med BankID.

Så här gör du för att beställa tolk med Tolkcentralens bokningsprogram

Logga in och beställ tolk via Tolkcentralens bokningsprogram

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter