Beställa tolk

Av oss beställer du teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd. Gör din beställning så tidigt som möjligt, helst 14 dagar före. Vi vänder oss till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Att tolka de samtal du har till vardags kallas för vardagstolkning. Tolktjänsten kostar inget. Vi tolkar inom olika situationer i vardagslivet då du behöver kommunicera med andra, till exempel: 

  • begravningar, dop och bröllop
  • besök i sjukvården och på arbetsplatser
  • fritidsaktiviteter

Nytt tolkbokningsprogram 

Under året kommer vi att börja använda BokaTolk.  De flesta tolkcentraler använder sig av det programmet när de bokar tolk. Vi kommer att minska antalet sätt du kan boka tolk på för att beställningarna ska bli tydligare och kommunikationen säkrare. Vi meddelar i god tid innan vi går över till det nya programmet. Du hittar även information på vår sida på Facebook. Det gamla programmet används inte längre. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter