Beställa tolk

Av oss beställer du teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd. Gör din beställning så tidigt som möjligt, helst 14 dagar före. Tolktjänsten kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Tolkning på distans

Under pandemin har vi utfört många tolkuppdrag på distans. Även sådana tolkuppdrag som vi vet inte är optimala för distanstolkning men som ändå måste göras på det sättet för att hålla smittspridningen nere. Vi är väldigt tacksamma för allas förståelse och vilja att samarbete med oss i detta. Folkhälsomyndigheten har gått ut med besked om vad som gäller från 30 september. Utifrån deras rekommendationer kommer vi att anpassa vad som ska gälla för oss i Region Skåne. 

Tolk på plats efter den 29 september

Vi kommer fortfarande att utföra många tolkuppdrag på distans men nu med lättnaderna från 30 september. Det innebär att vi kommer kunna utföra fler uppdrag på plats. Framför allt gäller det sådana uppdrag som inte varit optimala att tolka på distans. Även efter pandemin kommer vi att fortsätta utföra de uppdrag som är möjliga på distans. Det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra så många uppdrag som möjligt och behålla en god tillgänglighet. Kom ihåg att boka tolk i så god tid som möjligt. Då kan vi lättare tillsätta tolk när du behöver tolk.     

Beställ tolk med våra e-tjänster

Vi vill gärna att du använder någon av våra e-tjänster. Om ni fyller i de fält som efterfrågas får vi all information vi behöver för att utföra vårt tolkuppdrag till dig på bästa sätt. Men det går även att beställa tolk via text- och bildtelefon, telefon samt SMS. För att boka tolk på dessa sätt se under rubrik Kontakt.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du beställa och av- eller omboka tolk. Du kan också ställa frågor. Du kan även få sms- eller e-postpåminnelse på din tolkbeställning. För att logga in måste du vara folkbokförd i Sverige, ha svenskt BankID eller ett svenskt mobilnummer.

Så här beställer du tolk på 1177.se, film- och textversion

Logga in och beställ tolk via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som är registrerad som tolkanvändare hos Tolkcentralen i Region Skåne, kan också boka tolk via vårt bokningsprogram. Du loggar in på tjänsten med BankID.

Så här gör du för att beställa tolk med Tolkcentralens bokningsprogram

Logga in och beställ tolk via Tolkcentralens bokningsprogram

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter