Beställa tolk

Av oss beställer du teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd. Gör din beställning så tidigt som möjligt, helst 14 dagar före. Tolktjänsten kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Vi tolkar på distans

För att minska smittspridningen tolkar vi på distans via videosamtal. Även vid akuta situationer. Vi förstår att det känns nytt för många med tolkning på distans men vi löser detta tillsammans. I de flesta fall fungerar det bra att ha distanstolkning.  Vi gör en bedömning utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Skånes restriktioner om tolkuppdragen ska ske på distans.

Det finns flera olika system för videomöten som vi använder. När du beställer tolk kommer vi fram till vilket system som ska användas. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Beställ tolk med våra e-tjänster

Vi vill gärna att du använder någon av våra e-tjänster. Om ni fyller i de fält som efterfrågas får vi all information vi behöver för att utföra vårt tolkuppdrag till dig på bästa sätt. Men det går även att beställa tolk via text- och bildtelefon, telefon samt SMS. För att boka tolk på dessa sätt se under rubrik Kontakt.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du beställa och av- eller omboka tolk. Du kan också ställa frågor. Du kan även få sms- eller e-postpåminnelse på din tolkbeställning. För att logga in måste du vara folkbokförd i Sverige, ha svenskt BankID eller ett svenskt mobilnummer.

Så här beställer du tolk på 1177.se, film- och textversion

Logga in och beställ tolk via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du som är registrerad som tolkanvändare hos Tolkcentralen i Region Skåne, kan också boka tolk via vårt bokningsprogram. Du loggar in på tjänsten med BankID.

Observera: Just nu är det tekniska problem med bokningsprogrammet. Använd 1177.se istället.

Så här gör du för att beställa tolk med Tolkcentralens bokningsprogram

Logga in och beställ tolk via Tolkcentralens bokningsprogram

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?