Psykolognätverk dyslexi

Ett nätverk för psykologer som arbetar inom kommun eller skola i Skåne.

Nätverket arbetar främst med dyslexi, men även generella läs- och skrivsvårigheter och språkstörning. Nätverkets kontaktperson är psykolog på Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED).

Nätverkets syfte är att

  • sprida, samla och samordna information och kunskap
  • vara ett forum för samverkan och dit man kan vända sig med frågor
  • ge möjlighet till arbetsgrupper och projektgrupper gällande specifika frågor
  • informera om utbildningar, forskning och nyheter

Nätverket ska även, i den mån det är möjligt, få en mer likvärdig och samordnad arbetsrutin för psykologer i Skånes kommuner gällande elever med läs- och skrivsvårigheter.

All aktivitet i nätverket är frivillig och kommunikation sker via e-post. En övergripande och uppdaterad lista över berörda psykologer ansvarar SKED för. SKED fyller en samordnande, men inte beslutsfattande, funktion.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter