Boka om din tid om du har feber, hosta eller ont i halsen. Behöver du ta med någon till besöket ska hen vara frisk och inte ha några av symtomen ovan.

Vuxenhabiliteringen Kristianstad

Hitta hit

Stadsbuss 1 och regionbuss 551 samt 545 stannar vid hållplats Centralsjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska du ha fått innan du fyllde 17 år. Diagnosen kan du ha fått senare.

Vi ger råd, stöd, behandling och träning.
Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående.

Vi har genomgått en hbtq-utbildning i RFSL:s regi och arbetar med frågor kring likabehandling och bemötande.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att erbjuda stöd och behandling behöver vi något av följande:

  • Att du har besökt oss tidigare.
  • Remiss från en annan vårdgivare, till exempel psykiatrin.
  • Egen vårdbegäran, om du söker på egen hand. En utredning ska ha gjorts. Du kan göra en egen vårdbegäran genom att skicka in pappersblanketten till mottagningen. Mottagningens adress finns under Telefontider och fler kontaktuppgifter.

Egen vårdbegäran till vuxenhabiliteringen

Du kan också göra en digital vårdbegäran via tjänsten "Egen vårdbegäran till vuxenhabiliteringen" på 1177.se. Du behöver då också skicka in ett intyg som styrker din diagnos till mottagningen via post. Mottagningens adress finns under Telefontider och fler kontaktuppgifter.

För att kunna erbjuda dig rätt stöd och behandling behöver vi får mer kunskap om vilken vård du har fått tidigare. Genom att fylla i en medgivandeblankett och lämna till oss kan vi ta del av information och journalhandlingar från andra vårdgivare. 

Medgivande för att inhämta information och journalhandlingar hos vuxenhabiliteringen

Om du behöver alternativ telefoni

Om du vill ringa oss och har en hörselskada, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem så finns det alternativ telefoni som du kan använda. Kontakta den mottagning som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning om du behöver hjälp.

Hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)

Tjänsterna texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se

Ditt besök hos oss

Behov av tolk

Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk när det behövs.

Före besöket

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid om du har fått förhinder till en bokad tid. Du får betala en avgift på 300 kronor om du avbokar senare än 24 timmar före din inbokade tid eller om du inte kommer till ditt avgiftsfria besök.

Ta med dig legitimation.

Vad du vill förändra?

För att förbereda dig inför vårt samtal vill vi gärna att du funderar kring områden i din vardag som du vill förändra.

Är det något som du skulle vilja lära dig? Är det något som du vill göra oftare, mer sällan eller sluta med helt?

Vi kommer att fråga dig hur det fungerar med till exempel dessa områden:

  • hälsa – hur du mår
  • kost och motion
  • arbete och skola
  • ekonomi – att använda pengar
  • hemmet – att städa, tvätta och handla, familj, vänner och bekanta
  • kontakt med andra
  • fritid

Efter besöket

När vi har en planering färdig arbetar vi regelbundet med uppföljning av de mål som finns i planen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter