Hörsel- och tinnitusmottagning vuxna Malmö

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Malmö Södervärn, närmaste tågstation är Malmö Triangeln.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har nedsatt hörsel, tinnitus eller en kombination av dessa. Dina behov av råd, stöd, behandling och träning ska vara mer omfattande än vad som kan erbjudas vid besök hos auktoriserade audionommottagningar.

Hos oss finns personer med olika kompetens som audionom, hörselpedagog, kurator, psykolog och kommunikationspedagog. De har särskild kunskap om hur det är att leva med en hörselnedsättning eller tinnitus.

Tillsammans med dig kommer vi fram till vad dina behov är och gör en plan. Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att få stöd eller behandling hos oss behöver du en remiss från en annan vårdgivare. Det kan till exempel vara en öron-, näsa-, halsmottagning eller auktoriserad audionommottagning.

Har du varit hos oss tidigare behöver du ingen remiss, utan kan kontakta oss direkt.

Om du har tinnitus behöver du ha blivit undersökt av en öronläkare det senaste året.

Ditt besök hos oss

Före besöket

Inför besöket kan det vara bra att redan veta mer om vad vi kan hjälpa till med. Vi kommer att erbjuda dig individuellt stöd och även möjlighet att delta i grupp. 

Om du har en hörselnedsättning kan du få

 • hörselkunskap och fakta om örats anatomi
 • hörsel- och kommunikationsstrategier i svåra situationer
 • stödsamtal med kurator eller psykolog.
 • information till familj och arbetsplats.
 • hörapparat och tekniska hjälpmedel.
 • lära dig Tecken som stöd till tal (TSS).
 • lära dig texttelefoni.

Om du har tinnitus kan du få

 • hörapparater eller kombinationsapparater
 • tinnitus retraining therapy (TRT) med rådgivning och ljudstimulering
 • stödsamtal med kurator och psykolog
 • stöd med KBT som metod. 
 • mindfulness och avspänning som stresshantering.

Under

När du kommer till oss gör vi en rehabiliteringsplanering. Det innebär att vi tillsammans kartlägger vilka behov du har, prioriterar vad som är viktigast för dig att förändra och sätter upp mål. Utifrån målen planerar vi sedan vad som ska ske för att dessa ska uppnås.

Du kan till exempel få behandling, rådgivning, utprovning av hjälpmedel och samtal kring hur du kan hantera din hörselsituation. Det kan ske individuellt eller i grupp. Det stöd och de behandlingar du får av oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.

Behov av tolk

Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk när det behövs.

Förhinder

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid om du har fått förhinder till en bokad tid. Om du har fyllt 18 år får du betala en avgift på 300 kronor om du avbokar senare än 24 timmar före din inbokade tid eller om du inte kommer till ditt avgiftsfria besök.

Ta med dig legitimation.

Om du har synpunkter på vården hos oss

Du kan lämna synpunkter på vården på flera sätt. Till exempel via våra e-tjänster eller telefon. På 1177.se kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter och vilket stöd du kan få.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter