Habiliteringsmottagning vuxna Lund

Hitta hit

Närmaste busshållplatser är Lund Sofiavägen och Lund Universitetssjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska du ha fått innan du fyllde 17 år. Diagnosen kan du ha fått senare.

Vi ger råd, stöd, behandling och träning. Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att erbjuda stöd och behandling behöver vi något av följande:

 • Att du har besökt oss tidigare.
 • Remiss från en annan vårdgivare, till exempel psykiatrin.
 • Egen vårdbegäran, om du söker på egen hand. En utredning ska ha gjorts. Du kan göra en egen vårdbegäran genom att skicka in pappersblanketten till mottagningen. Mottagningens adress finns under Telefontider och fler kontaktuppgifter.

Egen vårdbegäran till habilitering för vuxna

Du kan också göra en digital vårdbegäran via länken "Egen vårdbegäran" som finns under "E-tjänster" på denna sida. Du behöver också skicka in ett intyg som styrker din diagnos till mottagningen via post. Mottagningens adress finns under Telefontider och fler kontaktuppgifter.

För att kunna erbjuda dig rätt stöd och behandling behöver vi få mer kunskap om vilken vård du har fått tidigare. Genom att fylla i en medgivandeblankett och lämna till oss kan vi ta del av information och journalhandlingar från andra vårdgivare. 

Medgivande för att inhämta information och journalhandlingar hos habilitering för vuxna

Ditt besök hos oss

Före besöket

För att förbereda dig inför vårt samtal vill vi gärna att du funderar kring områden i din vardag som du vill förändra.

Är det något som du skulle vilja lära dig? Är det något som du vill göra oftare, mer sällan eller sluta med helt?

Vi kommer att fråga dig hur det fungerar med till exempel dessa områden:

 • hälsa – hur du mår
 • kost och motion
 • arbete och skola
 • ekonomi – att använda pengar
 • hemmet – att städa, tvätta och handla, familj, vänner och bekanta
 • kontakt med andra
 • fritid

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma till din bokade tid. Avbokar du tiden 24 timmar innan ditt besök slipper du betala en avgift.

Kom ihåg att ta med legitimation. Det kan exempelvis vara ett körkort, pass eller nationellt id-kort. Digitalt id-kort i mobiltelefon är ännu inte godkänt som id-handling i Region Skåne.

Du får ha med en assistanshund, till exempel en ledarhund. Hunden ska vara klädd i tjänstetäcke eller tjänstesele. 

Meddela oss i god tid före ditt besök om du behöver en tolk. Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk. 

Vill du ringa oss och har en hörselnedsättning, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem? Då kan du använda alternativ telefoni. 
Hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)
Information om tjänsterna texttelefoni.sebildtelefoni.net och teletal.se

Under

Första gången vi träffas får du berätta hur din vardag ser ut, vad som fungerar bra och vad du skulle vilja ändra på. Tillsammans gör vi en planering där vi utgår från de behov som är aktuella för dig i dagsläget.

Efter besöket

När vi har en planering färdig arbetar vi regelbundet med uppföljning av de mål som finns i planen.

Du kan lämna synpunkter på vården på flera sätt. Till exempel via våra e-tjänster eller telefon. På 1177.se kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter och vilket stöd du kan få.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.