Habiliteringsmottagning barn och unga Ängelholm

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Ängelholm Sjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som är 17 år eller yngre och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Vi ger råd, stöd, behandling och träning. Tillsammans med dig och din familj kommer vi fram till vilka dina behov är och gör en planering.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att få stöd och behandling hos oss ska du antingen ha besökt oss tidigare, eller ha något av det här:

  • en remiss från en annan vårdgivare. Det kan till exempel vara från barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomsmottagningar, barnhälsovården eller elevhälsan.
  • en egen vårdbegäran, om du söker vård själv. Du ska tidigare ha gjort en utredning som visar att du har diagnosen autism, en rörelsenedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Ditt besök hos oss

Före besöket

Inför träffen med oss är det bra om du och dina närstående funderar kring hur en dag kan se ut, vad du tycker om att göra och vad ni vill förändra. Vi planerar sedan tillsammans med er hur vi kan hjälpas åt för att förbättra din vardag. 

Förberedelser inför ditt samtal med oss

Om du vill veta mer om hur det fungerar hos oss kan du följa med Superhjälten Undra på upptäcktsfärd.

Superhjälten Undra om habiliteringen

Ladda ned appen Undra om habiliteringen (Google Play)
Ladda ned appen Undra om habiliteringen (App Store)

Meddela oss så snart som möjligt om du inte kan komma på bokad tid. 

Kom ihåg att ta med legitimation. Det kan exempelvis vara ett körkort, pass eller nationellt id-kort. Digitalt id-kort i mobiltelefon är ännu inte godkänt som id-handling i Region Skåne.

Du får ha med en assistanshund, till exempel en ledarhund. Hunden ska vara klädd i tjänstetäcke eller tjänstesele. 

Meddela oss i god tid före ditt besök om du behöver en tolk. Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk. 

Vill du ringa oss och har en hörselnedsättning, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem? Då kan du använda alternativ telefoni. 
Hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)
Information om tjänsterna texttelefoni.sebildtelefoni.net och teletal.se

Under

När du kommer till oss första gången, träffas vi enskilt eller i grupp. Tillsammans gör vi en planering för att ge dig och dina närstående rätt stöd. Vi utgår från dina behov och det som framgår av remissen eller genom egen vårdbegäran.

Du kan lämna synpunkter på vården på flera sätt. Till exempel via våra e-tjänster eller telefon. På 1177.se kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter och vilket stöd du kan få.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.